ឱកាសការងារ

ក្រុមមេធាវី ខេ & ខេ កំពុងស្វែងរកបុគ្គលិកពេញម៉ោង ១ រូបសម្រាប់តួនាទីជាជំនួយការផ្នែកច្បាប់។

 

 • គ្រប់គ្រង legal database
 • ស្រាវជ្រាវច្បាប់
 • ត្រួតពិនិត្យច្បាប់
 • ជួយកិច្ចការផ្សេងៗរបស់មេធាវី
 • រត់ឯកសារ និងទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ
 • បកប្រែឯកសារខ្មែរ-អង់គ្លេស
 • បញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់
 • បទពិសោធន៍ការងារផ្នែកច្បាប់ខ្លះៗ
 • ភាសា​អង់គ្លេស (មានកាន់តែល្អ)
 • ជាស្រី ឬប្រុសមានៅឱកាសស្នើគ្នា
 • តាំងចិត្តធ្វើការ​ និងសុចរិតភាព
បើសិនជាអ្នកមានគុណសម្បត្តិដូចខាងក្រោម និងចង់បំពេញមុខដំណែងជាជំនួយការផ្នែកច្បាប់នៅការិយាល័យមេធាវី ជាមួយនឹងមេធាវីជាន់ខ្ពស់ក្នុងវិស័យច្បាប់ សូមផ្ញើ CV & Cover Letter មកកាន់អុីម៊ែលរបស់យើងតាមរយៈ៖ info@kklawgroup.com
 
សម្រាប់ព៍ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់៖ 023 882 391 ឬ 010 38 31 35