សូមស្វាគមន៍ មកកាន់ក្រុមមេធាវី ខេ & ខេ

ដោយបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវជាមួយគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមឈ្មោះជាក្រុមមេធាវីអាស៊ានអន្តរជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមមេធាវី​ ខេ & ខេ មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសំឡេងដោយគេស្គាល់ថាជាក្រុមមេធាវីដ៏ឈានមុខមួយនៅកម្ពុជាដែលផ្តល់នូវសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ និងប្រឹក្សាយោបល់លើវិស័យធំៗ ហើយប្រជុំទៅដោយក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់មានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ដែលគោរពតាមគោលការណ៍ចំបងនៃក្រុមមេធាវីរបស់យើង​ រួមទាំងមានសមិទ្ធិផលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ជាច្រើនកំឡុងពេលដំណើរការជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ ក្រុមមេធាវី​ ខេ & ខេ បានបង្កើតឡើងដោយលោកបណ្ឌិត កង ឫទ្ធិគីរី ដែលជាមេធាវីជាន់ខ្ពស់ដ៏ស្ទាត់ជំនាញនិងប៉ិនប្រសប់ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយខ្ពស់ក្នុងវិស័យច្បាប់។